Miks on muusika ja mängimine lapsele hea?

Muusikatundide peamine eesmärk on aidata lapsel tundma õppida meid ümbritsevat maailma. Toimub ju lapse esimene kokkupuude ümbritsevaga just läbi helide maailma, juba ema kõhus. Parim heli lapse jaoks on muusika, mis sünnib koos lähedase inimesega.

Lapse arengut toetavad erinevad tegevused. Läbi muusika kasvatame koos lapse tähelepanuvõimet, püsivust ja iseseisvust. Lihtsad tantsud ja rütmiline liikumine aitab lapsel avastada oma keha kui tervikut.

Lastemuusika tundides mängime, laulame, tantsime, kuulame ja liigume koos lastega. Õpime läbi mängu. Mängulisus kasvatab lapses loomingulist mõtlemist, iseseisvust ja enesetunnetust. Oluline on last julgustada ja mängu kaasa haarata.
Läbi mängu loome lapsele turvalise maailma, kus mäng toetab lapse ja vanema (mängukaaslase) suhet .

Mäng peletab paha tuju ja annab lapsele rõõmsa meele.
Mäng kutsub esile positiivseid emotsioone, tekitab tahte tegutsemiseks. Mäng arendab fantaasiat.
Läbi mängu õpime kuulama muusikat. Mäng aitab märgata muutumist enda ümber. Tundides laulame aastaaegadest, ilmast, loomadest, igapäeva tegemistest ja paljust muust.

Igat last saab aidata laulma niipalju, et ta sellest rõõmu tunneks. Laulmine on kõige looduslikum viis muusikaga tegelemiseks.
Läbi laulmise areneb lapse kõneoskus, sõnavara ja mälu.
Ei tasu karta, et lapsevanema kesine lauluoskus on takistuseks muusikatundides osalemisel. Olulisim on ise laulust ja muusikast rõõmu tunda.

Mäng rütmipillidega arendab lapse peenmotoorikat ja koordinatsiooni.
Rütmipillidena kasutame marakaid, kõristeid, pallikesi, kuljuseid, kõlapulki, väikeseid trumme, tamburiine, guirosi, triangleid ja palju muud.
Vahelduseks on mõnikord tunnis jänku, karu, koer, kiisu, tibu, konnake või mõni teine tore loom.

Suurim kasu on kõigist muusikalistest tegevustest siis, kui neid mitmeid kordi korrata. Nii saab lapsele tuttavaks ema lauldud laul ning see mõjub lapsele rahustavalt. Samuti ei tasu heituda, kui esimestes tundides tundub, et laps ei tunne muusika vastu huvi või ei tee kaasa. Mõne aja pärast imestate, kui andekas laps teil on ja kui ilusti ta koos teistega laulab ja mängib. See ongi väike ime.

Lastemuusika tunnid toimuvad Kadriorus.

Tunde viib läbi õpetaja Maive Lille.

Tulge koos lapsega ja lööge kaasa!

Free business joomla templates